Lage prijzen
Groot assortiment
Snelle verzending
Veilig betalen
Top kwaliteit

Doe mee aan Europa's meest spannende brouwwedstrijd


Braumarkt is verheugd om de Brau Challenge 2023 aan te kondigen - een opwindende wedstrijd die
openstaat voor elke hobbybrouwer! Prijzen en merchandise tot wel 10.000€ te winnen.

Maar dat is niet alles! Het winnende bier wordt gebrouwen in de nieuwe Braumarkt Hamburg-brouwerij
en de winnende hobbybrouwer ontvangt 240 flessen. De wedstrijd wordt beoordeeld door een
internationale jury in Nederland en Duitsland.

Om deel te nemen, hoeft u zich alleen maar te registreren op de website, van 01-04-2023 tot 30-04-2023.

Alle deelnemers ontvangen een extra korting van 10% op toekomstige aankopen bij registratie voor de Brau Challenge 2023.

De Brau Challenge omvat 3 bierstijlen, variërend van makkelijk tot moeilijk. Let op: deze uitdaging is alleen open voor hobbybrouwers.

  • Hefeweizen (makkelijk niveau)
  • Session IPA (medium niveau)
  • Helles (moeilijk niveau)

Om je op weg te helpen, zullen bierkits van de drie bierstijlen (Hefeweizen, Session IPA, Helles) beschikbaar zijn om te kopen op de website in verpakkingen van 5 liter en 20 liter.

Deelnemers ontvangen ook een doos met 6 flessen, kroonkurken en een retourlabel om hun creaties terug te sturen naar onze vermelde locaties om beoordeeld te worden. Lees hier de regels en voorschriften.

De bieren worden blind geproefd en vooraf geselecteerd door gerenommeerde biersommeliers uit Duitsland en Nederland op 1 juli 2023.

Gelieve er rekening mee te houden dat de pakketten pas vanaf 17 april worden verzonden.

De winnaar wordt bekendgemaakt op 9 september 2023, met een evenement op een van de locaties voor de prijsuitreiking. Mis deze kans niet om uw brouwvaardigheden te laten zien en groot te winnen met de Braumarkt Brau Challenge!

5 liter brouwsets met alles wat je nodig hebt

Sets van 20 liter - alleen ingrediënten

De prijzen

Hoofdprijs

Het winnende bier wordt gebrouwen in de nieuwe Braumarkt Hamburg-brouwerij en de winnende hobbybrouwer ontvangt 240 flessen.

REGELS

INHOUD

ARTIKEL 1: Inleiding 1

ARTIKEL 2: Organisatie en regelingen 2

ARTIKEL 3: Kandidaatstelling/Selectie/Acceptatie 3

ARTIKEL 4: Verloop van de wedstrijd 4

ARTIKEL 5: Bepaling van de winnende teams 5

ARTIKEL 6: Prijzen 6

ARTIKEL 7: Geschillen 7

Door u in te schrijven voor de Brau Challenge 2023 aanvaardt u het volgende reglement dat door de organisatie is opgesteld.

ARTIKEL 1

Inleiding

1.1. De Brau Challenge is een bierbrouwwedstrijd voor individuen, of

teams tussen 1 en 3 personen.

1.2. Dit reglement geldt alleen voor inzendingen als hobbybrouwer. Zie Art. 3.5

1.3. Deelnemers doen automatisch mee aan de wedstrijd door de "Brau Challenge Kits" te kopen. De producten zijn tot en met 30 april verkrijgbaar op deze website en worden daarna niet meer aangeboden.

1.4. Onder voorbehoud van acceptatie van het reglement en tegen betaling van 29.95 euro ontvangt iedere inzending een pakket, inclusief een doos om samples van het opgegeven bier naar Braumarkt te sturen, alsmede een kortingsbon bij Braumarkt, die geldig is op aankopen op www.braumarkt.com.

1.5. Uit alle brouwsels die uiterlijk 30 juni 2023 bij Braumarkt worden aangeleverd, zal een jury 20 bieren selecteren die doorgaan naar de finale. Deze finale zal plaatsvinden in de Braumarkt Stores in Almere en Hamburg, waar de jury de winnaar van de drie categorieën zal kiezen.

1.6. Voor een goed verloop van deze wedstrijd is het volgende wedstrijdreglement opgesteld. Iedere deelnemer accepteert deze wedstrijdregels evenals iedere aanvulling en/of wijziging op deze wedstrijdregels waartoe de Organisatie genoodzaakt is.

ARTIKEL 2

Organisatie en regelingen

2.1 De Organisatie is in handen van Grainvest B.V. en Braumarkt GmbH, gevestigd te Beerenweg, 12 22761 Deutschland (Hamburg) en te Markerkant 11-11 NL-1316AE Nederland (Almere).

2.2 Iedere deelnemer aanvaardt dit wedstrijdreglement evenals iedere aanvulling op en/of wijziging van dit wedstrijdreglement waartoe de Organisatie genoodzaakt is.

2.3 Voor deze wedstrijd komen alle gevestigde personen van 18 jaar en ouder die voldoen aan de in artikel 3 genoemde toelatingsvoorwaarden in aanmerking voor toelating.

2.4 Aan deze wedstrijd is naast het startgeld geen enkele aankoopverplichting verbonden.

Het startgeld bevat: 5l, 20l, Doos met zes flessen, kroonkurken, 10% kortingsbon, en verder in de wedstrijd merchandise.

2.5 Deelname aan deze wedstrijd betekent de aanvaarding van het huidige wedstrijdreglement zonder enig voorbehoud, en geen enkele tegenspraak hieromtrent zal in overweging worden genomen.

2.6 De organisatie behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen, de wedstrijdperiode te verlengen, te verkorten en elke aangekondigde datum uit te stellen of te vervroegen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien door omstandigheden het verloop van de wedstrijd wordt gewijzigd, onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

2.7 De Organisatie behoudt zich het recht voor personen de toegang tot deze wedstrijd te weigeren. De Organisatie kan ook het aantal deelnemers beperken zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitsluiten of beperken van het aantal deelnemers.

2.8 Door deelname aan deze wedstrijd moeten alle punten van het wedstrijdreglement worden aanvaard, evenals elke beslissing die de organisatoren of de gerechtsdeurwaarder verplicht zijn te nemen.

2.9 Deelnemers stemmen ermee in als zodanig te verschijnen, met naam, foto en/of video, in de publicaties van de organisatie en eventueel andere publicaties. De Organisatie kan beeldmateriaal van u delen met derden.

2.10 De Organisatie behoudt zich het recht voor de persoonsgegevens in haar bestand op te nemen om deelnemers op de hoogte te houden van acties of artikelen die hen zouden kunnen interesseren. Deelnemers hebben te allen tijde het recht deze gegevens kosteloos in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De Organisatie kan de persoonsgegevens delen voor gebruik door derden voor zover dit noodzakelijk is en hiervoor toestemming is gegeven.

ARTIKEL 3

Kandidaatstelling/Selectie/Acceptatie

3.1 Een geldige inschrijving bestaat uit minimaal 1 en maximaal 3 deelnemers, alle leden moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

3.2 Bij inschrijving als individu is deze persoon woonachtig in Nederland, Duitsland, Oostenrijk of België of in het bezit van een Nederlands, Duits, Oostenrijks of Belgisch identiteitsbewijs. Bij inschrijving als team is minimaal de teamcaptain zoals beschreven onder 3.4 woonachtig in Nederland, Duitsland, Oostenrijk of België of in het bezit van een Nederlands, Duits, Oostenrijks of Belgisch identiteitsbewijs.

3.3Inschrijving voor hobbybrouwers vindt uitsluitend plaats via online inschrijving op www.braumarkt.com/nl/Brauchallenge2023.

3.4 Inschrijving is alleen mogelijk via de aankoop van het (naam invoegen) product op de link vermeld onder 3.3. Voor elk team wordt een teamcaptain aangewezen die als contactpersoon optreedt bij eventuele selecties. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is de persoon die de kandidatuur indient de teamcaptain. Kandidaturen worden alleen in aanmerking genomen als ze correct en volledig zijn ingediend uiterlijk op 30 april 2023 en als het inschrijfgeld is betaald bij de aankoop van het artikel. Het is in het belang van de teams om alle formaliteiten zo snel mogelijk af te handelen. Hoe eerder ze kunnen beginnen met brouwen om hun inschrijving op tijd in te sturen.

3.5 Uitgesloten van de Brau Challenge 2023 zijn bestuursleden van de Organisatie en:

-Diegenen die onder hetzelfde dak wonen als bovengenoemde personen.

-professionele brouwers en bierbedrijven die bieren commercieel in de handel brengen.

3.6 Over de selectie- en toelatingsprocedure wordt niet gecorrespondeerd.

3.7 Het huidige wedstrijdreglement en alle nodige documentatie zijn beschikbaar op www.braumarkt.com .

3.8 Alleen de drie gespecificeerde bierstijlen mogen aan de brouwwedstrijd deelnemen: Weizen, Session IPA en Helles. Deelnemers mogen een speciaal ingrediënt naar keuze toevoegen, maar dit moet wel op het etiket worden vermeld. De organisator behoudt zich het recht voor de inzending te diskwalificeren indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

3.9 Alle deelnemers zijn verplicht en automatisch lid van Brau Challenge 2023. Dit is een vereiste vanuit de accijnswetgeving die stelt dat je als hobbybrouwer je brouwsels niet zomaar mag delen met derden. Een uitzondering hierop is wanneer het plaatsvindt in het kader van een evenement georganiseerd door een vzw met dit doel, zolang alle deelnemers aan het evenement lid zijn van de betreffende vzw en er geen verkoop plaatsvindt.

3.10 Meerdere inschrijvingen per deelnemer zijn niet mogelijk. Deelnemers mogen ook geen deel uitmaken van een ander team als er al een is ingeschreven. Dit is nodig om de kansen voor iedereen gelijk te houden.


ARTIKEL 4

Verloop van de challenge

4.1 De inschrijving kan altijd achteraf door de Organisatie worden geannuleerd als niet aan de voorwaarden is voldaan.

4.2 Alle officiële informatie is te vinden op www.braumarkt.com. Indien er nog vragen zijn, kunnen deze per e-mail worden gestuurd naar info@braumarkt.com.

4.3 Het zelfgebrouwen bier moet uiterlijk 30 juni 2023 bij Braumarkt worden ingeleverd.

Alle deelnemers uit Nederland en België dienen hun bier in te leveren bij Grainvest B.V.

Alle deelnemers uit Duitsland dienen hun bier in te leveren bij Braumarkt GmbH.

4.4 De flessen mogen alleen worden ingeleverd in de verpakkingen die bij deze challenge zijn verstrekt. Er mogen geen andere flessen worden gebruikt. Indien dit niet gebeurt, leidt dit automatisch tot diskwalificatie.

4.5 De organisatie heeft het recht om bijkomende flessen te vragen aan de deelnemers indien er niet voldoende bier beschikbaar is voor de beoordeling.

4.6 De Organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan het bier veroorzaakt door de deelnemer of het transport. Alle door de organisator geleverde ingrediënten worden op kwaliteit gecontroleerd.

4.7 Een door de Organisatie samengestelde jury onder leiding van (professionele) brouwers, bierliefhebbers en biersommeliers zulllen de bieren blind proeven en een objectieve score toekennen op basis van een vooraf opgesteld beoordelingsformulier. De finalisten krijgen feedback op basis van de ingevulde beoordelingsformulieren.

4.8 De jurering gebeurt in twee rondes. In de selectieronde worden 20 bieren gekozen voor de finale. De finale zal plaatsvinden op de twee in Art. 4.3.

ARTIKEL 5

Bepaling van de winnaars

5.1 Op basis van de blindproeverij door de jury wordt in een finaleronde de winnaar van de betreffende categorie en de overall winnaar bepaald.

5.2 Alle teamcaptains worden enkele weken van tevoren geïnformeerd of hun bier de finale heeft gehaald.

5.3 De winnaars kunnen achteraf in diverse media bekend worden gemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor om de prijzen aan de winnaars uit te reiken en hun namen en foto's die tijdens de uitreiking van de prijzen zijn genomen te gebruiken voor promotionele doeleinden. Bijgevolg stemmen alle deelnemers ermee in om als deelnemer met naam/foto en/of video te verschijnen in de publicaties van de Organisatie en haar eventuele partners.

5.4 Alle deelnemers, inclusief de individuele leden van de teams, verlenen Grainvest B.V. en Braumarkt GmbH onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht om het ingezonden bierrecept in de vorm van een moutpakket of bierkit op de markt te brengen. Dit is alleen in het geval dat een speciaal ingrediënt wordt gebruikt.

5.5 In de selectieronde toegekende punten worden niet meegenomen naar de finale.

ARTIKEL 6

Prijzen

6.1 De 20 inzendingen die de finale halen hebben recht op een waardebon van vijfentwintig euro, geldig voor aankopen op www.braumarkt.com.

6.2 Het winnende bier wordt gebrouwen op onze 800-liter installatie. De winnaar krijgt 10 kratten van 0,33 liter met 24 flesjes. De rest wordt geserveerd in de brouwmarkt.

6.3 De winnaars van de categorie makkelijk (Weizen) ontvangen een EasyBrew SB30.

6.4 De winnaars van de categorie medium (Session IPA) ontvangen een Grainfather G30.

6.5 De winnaars van de categorie moeilijk (Helles) ontvangen een Braumeister 10L.

6.6 De prijzen kunnen niet worden geruild of omgezet in geld of andere voordelen in natura.

6.7 Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals toegekend.

6.8 De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd moeten worden gewijzigd.

6.9 De Organisatie geeft geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade die (in)direct verband houden met een gewonnen prijs.

6.10 Indien een team recht heeft op een prijs, wordt de genoemde prijs slechts eenmaal en aan de opgegeven captain ter beschikking gesteld. Het is dus niet zo dat ieder teamlid recht heeft op de prijs. Het team bepaalt zelf de interne verdeling.

ARTIKEL 7

Geschillen

7.1 Het verloop van de wedstrijd staat onder toezicht van de organisatie wiens beslissingen onaantastbaar en onherroepelijk zijn.

7.2 Elke klacht in verband met de lopende wedstrijd moet binnen zeven werkdagen na het ontstaan van de klacht bij de Organisatie en uiterlijk op 31 oktober 2023 schriftelijk per e-mail of aangetekende post worden ingediend. De persoon dient bij zijn klacht een envelop te voegen met het adres aan zichzelf en voldoende gestempeld. Klachten worden in geen geval mondeling/telefonisch in behandeling genomen.

Klachten die buiten de gestelde termijn worden ingediend of niet schriftelijk zijn opgesteld, worden niet in behandeling genomen.

7.3 Op het huidige wedstrijdreglement zijn de toepasselijke Nederlandse en Duitse wetten van toepassing.

7.4 Elke poging tot fraude die de Organisatie ontdekt, wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betreffende deelname en verbeurdverklaring van eventuele toegekende prijzen. En er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

7.5 De Organisatie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen of schade die niet aan de Organisatie kan worden toegerekend. De Organisatie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak van de geleden schade.

7.6 Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook van de Organisatie.